Лимфен дренаж

Лимфният дренаж има за цел да помогне на тялото да се освободи от отоците. Използваните похвати са индивидуални в зависимост от конкретния случай.