Приложна кинезиология

Приложната кинезиология е холистичен подход за възстановяване на баланса на тялото, базиран на концепцията за “триада на здравето” и уникален диагностичен метод чрез мануално мускулно тестване. 

„Триадата на здравето” разглежда баланса на тялото като единство от структурни (мускули, връзки, органи), биохимични (хормони, микроелементи, микрофлора, хранене, алергии) и емоционални фактори (мисли, чувства, вярвания).