Остеопатия

Остеопатията е холистичен метод на лечение, който диагностицира и третира тялото като едно цяло. Може да се използва за лечение на дисфункции и заболявания на скелетно-мускулната система, висцералната система (коремна област) и краниалната система (черепа), като използва мануални техники които да подобрят подвижността на отделните структури и да възвърнат баланса на тялото.