Фасциална манипулация

Фасциалната манипулация е метод, който се занимава с балансиране на фасцията, тази тридименсионална мрежа която обвива всяка структура и система в нашето тяло. Този метод се използва за балансиране на напрежението и срастванията, които се появяват във фасцията след травма или различни заболявания като с балансирането на това напрежение премахва болката, застоя, симптоматиката и помага на тялото да се самолекува.